Posts tagged филозофија

Политикологија, вовед

Политикологијата, популарно позната и како „политички науки“ е социјална наука, која се справува со системите на владеење и анализата на политичките активности, политичките мисли и…

Прочитај повеќе

… нешто околу комплексниот и контроверзен концепт за времето претставен од Шон Керол.

Малку тежок концепт за замислување, но прилично возбудлив за читање и истражување: Физичарот Шон Керол се обидува да разбере како времето функционира – поточно, да…

Прочитај повеќе