Posts tagged физика

Едвард Телер, таткото на хидрогенската бомба

Едвард Телер (1908-2003) е унгарско-американски теоретски физичар популарно познат како „таткото на хидрогенската бомба“. Колку што е познат по неговите научни способности, толку е познат…

Прочитај повеќе

Дефиниција за физиката

Физиката е една од најстарите академски дисциплини, а преку инклузијата на астрономијата, можеби и дефинитивно најстарата. Физиката (ант.грчки: φυσική (ἐπιστήμη)) е природна наука со која…

Прочитај повеќе

Најновата теорија за „ловење“ светлосни честички со придобивки во развојот на квантните компјутери

Квантните компјутери, коишто користат светлосни честички (фотони) наместо електрони за пренос и обработка на податоци, нудат огромни ветувања во новата ера на научни истражувања. Во…

Прочитај повеќе

… нешто околу комплексниот и контроверзен концепт за времето претставен од Шон Керол.

Малку тежок концепт за замислување, но прилично возбудлив за читање и истражување: Физичарот Шон Керол се обидува да разбере како времето функционира – поточно, да…

Прочитај повеќе

Принципот на „временска дилатација“

Принципот на „временска дилатација“ (издолжување или забавување на времето) можете да го сретнете во „Теоријата за релативноста“ и укажува на тоа дека постои разлика во…

Прочитај повеќе