Posts tagged социологија

Социологија, проучување на општеството

Социологијата претставува проучување на општеството, на шаблоните во општествените врски, општествената (социјална) интеракција и културата на секојдневието. Таа е општествена наука која користи разни методи…

Прочитај повеќе

Политикологија, вовед

Политикологијата, популарно позната и како „политички науки“ е социјална наука, која се справува со системите на владеење и анализата на политичките активности, политичките мисли и…

Прочитај повеќе