Posts tagged сифилис

Историски најзначајните епидемии во човештвото

Кога гледаме назад кон човековата историја, тешко е да пронајдеме ера, цивилизација или заедница којашто не била погодена од епидемија на заразна болест. Уште од…

Прочитај повеќе