Posts tagged ренесанса

Историјата на образованието

Образованието е процес на помагање на изучувањето, односно стекнување знаење, вештини, вредности, верувања и навики. Образовните методи вклучуваат прераскажување, дискусии, предавање, обучување и директно истражување….

Прочитај повеќе

3 интересни иновации од ренесансата

Уметност Ако не обожавате уметнички дела што даваат чувство на длабочина, реализам, перспектива (различни гледни точки) и дека нештата во сликата се движат, тогаш сигурно…

Прочитај повеќе