Posts tagged математика

Дефиниција за физиката

Физиката е една од најстарите академски дисциплини, а преку инклузијата на астрономијата, можеби и дефинитивно најстарата. Физиката (ант.грчки: φυσική (ἐπιστήμη)) е природна наука со која…

Прочитај повеќе

Од каде доаѓа зборот „алгоритам“?

Зборот алгоритам обично се смета за нов збор во светскиот говор. Сигурно го слушате одвреме-навреме во контекст на денешната модерна технологија. Го знаете како „алгоритамот…

Прочитај повеќе

Експериментот што докажа дека пчелите ја разбираат симболиката на математичкиот јазик

Дали воопшто ни требаат повеќе причини за уште повеќе да ги сакаме пчелите? Не само што овие наши мали пријателчиња познаваат основна аритметика (откриено е…

Прочитај повеќе