Posts tagged бактерии

Микрофосили на бактерии стари 4,28 милијарди години

Животот на земјата за првпат се појавил пред 4,28 милијарди години, веднаш по формирањето на океаните пред 4,41 милијарди години и формирањето на самата планета…

Прочитај повеќе

Трите домени во биологијата

Во биолошката таксономска класификација, „животот“ е највисоката класификација, којшто потоа се дели на „домени“. Според Карл Воуз, американски микробиолог и биофизичар, постојат три различни домена:…

Прочитај повеќе