Posts tagged астрономија

Стеларна астрономија

Стеларната астрономија претставува студирање на ѕвездите и нивната еволуција. Оваа наука е фундаментална во однос на нашето разбирање на Универзумот. Астрофизиката (принципите на физиката и…

Прочитај повеќе