Приватност

Spread the love

Колачиња

Статиите на www.nauchno.com може да имаат содржина поставена преку HTML код што води кон други веб-страници (пр. видеа од Facebook или YouTube, слики итн.). Таквата содржина од други веб-страници функционира на истиот начин како кога ја посетувате веб-страницата независно од www.nauchno.com. Што значи тоа?

Тоа значи дека тие веб-страници можеби ќе соберат одредени податоци за вас додека ги користите, односно да употребат колачиња и други дополнителни механизми за следење на вашата интеракција со содржината на веб-страниците (доколку имате сметка или сте најавени на тие веб-страници).

(Visited 13 times, 1 visits today)