Молец атлас (Attacus atlas)

Spread the love

Молец атлас (Attacus atlas) – азиски ендемски вид со врвови од крилја што потсетува на главата на змија кобра.

Овој вид молец е најголем во светот во поглед на површината на крилјата, коишто се најнепропорционални во однос на телото. Нема уста, а во Азија се одгледува за свила во некомерцијални постројки. Во Тајван кожурецот го користат како паричник поради огромната цврстина, големината и издржливоста.

(Visited 67 times, 1 visits today)