Објави во оваа категорија Лингвистика

Лингвистика, вовед

Лингвистиката е научно студирање на јазикот. Вклучува анализирање на формата и значењето на јазикот и неговата примена во контекст. Најпрвите активности во документирање и опишување…

Прочитај повеќе