Објави во оваа категорија Теорија на системи

Клучни концепти во теоријата на системи

Следните термини претставуваат клучни концепти што ќе ги пронајдете во литературата за теорија на системи: Систем: организиран ентитет што се состои од меѓуповрзани и меѓузависни…

Прочитај повеќе

Вовед во теорија на системи

Теорија на системи претставува интердисциплинарно изучување на системите. Дефиницијата за системот пак вели дека тој претставува кохезивна конгломерација на меѓуповрзани и меѓузависни делови, коишто се…

Прочитај повеќе