Date Archives октомври 2019

Микрофосили на бактерии стари 4,28 милијарди години

Животот на земјата за првпат се појавил пред 4,28 милијарди години, веднаш по формирањето на океаните пред 4,41 милијарди години и формирањето на самата планета…

Прочитај повеќе

Право, дефиниција

Правото, односно законите, е систем на правила создаден и спроведуван преку социјалните, односно општествените и владините институции со цел регулирање на однесувањето на жителите. Правото…

Прочитај повеќе

Едвард Телер, таткото на хидрогенската бомба

Едвард Телер (1908-2003) е унгарско-американски теоретски физичар популарно познат како „таткото на хидрогенската бомба“. Колку што е познат по неговите научни способности, толку е познат…

Прочитај повеќе

Трите домени во биологијата

Во биолошката таксономска класификација, „животот“ е највисоката класификација, којшто потоа се дели на „домени“. Според Карл Воуз, американски микробиолог и биофизичар, постојат три различни домена:…

Прочитај повеќе

„Животот“, примарниот таксономски ранг

Животот е првиот таксономски ранг во биолошката класификација. Како што знаеме, постојат живи и неживи материи. Живата материја се разликува од неживата според тоа што…

Прочитај повеќе

Дефиниција за физиката

Физиката е една од најстарите академски дисциплини, а преку инклузијата на астрономијата, можеби и дефинитивно најстарата. Физиката (ант.грчки: φυσική (ἐπιστήμη)) е природна наука со која…

Прочитај повеќе

Политикологија, вовед

Политикологијата, популарно позната и како „политички науки“ е социјална наука, која се справува со системите на владеење и анализата на политичките активности, политичките мисли и…

Прочитај повеќе