Posts tagged бонобо

Клучот за човековата еволуција може да е во исхраната на бонобоа со подводни треви

Благодарение на опсервациите на бонобоа во котлината Конго како берат подводни тревки во мочуриштата богати со јод, којашто е критична хранлива состојка за развојот на…

Прочитај повеќе