Browsing Category Биологија

Трите домени во биологијата

Во биолошката таксономска класификација, „животот“ е највисоката класификација, којшто потоа се дели на „домени“. Според Карл Воуз, американски микробиолог и биофизичар, постојат три различни домена:…

Read More

Како изгледал Australopithecus afarensis

На сликата подолу можете да забележите уметничка интерпретација на Australopithecus afarensis. Согласно палеонтолошките и археолошките докази, знаеме дека видот Australopithecus има еволуирано во источните делови…

Read More

Феноменот на бакнување што се појавува речиси само кај луѓето…

Феноменот на бакнување што се појавува речиси само кај луѓето, бива постојано студиран од научниците. Наводно, постојат заклучоци од некои истражувачи дека бакнувањето всушност претставува…

Read More